ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อมูลด้านงานวิจัยได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โทร. 0-2878-5029 แฟกซ์ 0-2878-5012
email: wanlop233@gmail.com
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
   
   
     

ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙) ชั้น ๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2878-5000, 0-2878-5005
แฟกซ์ 0-2864-1707